IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

Recordatori - Presentació Telemàtica

Recordatori - PRESENTACIÓ TELEMÁTICA:

La JPTT ens ha recalcat que es segueixin els protocols establerts.

Algunes autoescoles envien els "Asientos"= 1 carpeta (tràmits barrejats) i NO ÉS CORRECTE
Ha d'enviar-se 1 asiento/núm. registre per cada tràmit, és a dir, 1 núm. registre = 1 tràmit (CIR, SOL, DES, etc)

Per exemple, si una secció, té el mateix dia la presentació de Relacions de Circulació, Relacions de Destreses i Sol·licituds noves, han de presentar tres seients diferenciats, un per a cada tipus de tràmit:
  • 1 Núm. de registre/Justificant d'enviament amb la nomenclatura de CIR_

  • 1 Núm. de registre/Justificant d'enviament amb la nomenclatura de SOL_

  • 1 Núm. de registre/Justificant d'enviament amb la nomenclatura de DES_

IMPORTANT: No es pot ficar dins de l'enviament de CIR_ , l'arxiu .ods de Destreses, ni de Solicituds. Perquè tatxaran tots els alumnes.

Més informació: PROTOCOL TELEMÀTIC: CAPA I AUES - JPTT
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]