IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

◾ Servei Català de Trànsit - Tràmits telemàtics ◾

El SCT ens han anunciat que, a partir d'avui 6 de maig, tots els tràmits s'hauran de presentar telemàticament a través de la pàgina web del SCT amb la firma/certificat digital de l'autoescola. 

‼️ Qui tingui tràmits pendents per fer (que encara no hagin entrar al registre del SCT) ho haureu de fer via telemàtica

L'Associació només podrà entregar i recollir, per tant, ens haureu d'aportar:

 1. Les plaques i/o llibre de registre.
 2. La copia del pagament realitzat.
 3. La copia del expedient amb el núm. de registre del tràmit telemàtic realitzat.

La resta de documentació s'enviarà telemàticament escanejada, seguint les instruccions de cada tràmit.  

Recordem que la cita amb SCT la tenim els dijous a les 12,30h


🔹 SCT Pàgina web dels tràmits per autoescoles:

http://transit.gencat.cat/ca/gestions/escoles_particulars_de_conductors

🔹 Informació dels tràmits i impresos a la nostra pàgina web:

http://aaetgn-noticies.blogspot.com/p/impresos.html#SCT


JPTT: TRASLADOS EXPEDIENTES JPT

TRASLLATS EXPEDIENTS (TOTS: CAPA, AUES, etc) - a través de l'AUES

"Les comunicamos que a partir de la recepción de este mensaje, queda sin efecto lo estipulado en el punto 3.2 de la Nota Informativa 06/2020 sobre presentación telemática de documentación de exámenes de esta Jefatura. Este cambio viene derivado por la última actualización del sistema AUES, en el que se activa la funcionalidad de Traslado de expedientes. Con esta funcionalidad la propias Escuelas podrán efectuar sus traslados de expedientes sin tener que enviar la solicitud telemáticamente, tal y como se estaba realizando.

Indicar con con este nuevo sistema no se deberá esperar a dos ciclos de CAPA para que surta a efecto tal traslado, si no que el alumno será dado de alta en el mismo momento que la Escuela efectue el traslado.

La única limitación del sistema es que sólo se puede realizar un traslado por sección y día.

Para cualquier incidencia o problema derivado de esta nueva funcionalidad, se procederá como si de una Incidencia se tratara (INC). Las Autoescuelas  Asociadas las remitirán, a través de la Asociación de Autoescuelas de la Provincia a través del correo president@aaetgn.com 

new  En cas d'errors en trasllats per l'AUES: [secció incidències] Enviant un correu a president@aaetgn.com, però en comptes del Model 04, haureu d'adjuntar un arxiu de TRA_ (Només la primera pàgina guardada en format .pdf) amb les dades de l'alumne i taxa, per poder-ho tramitar manualment a través de la JPTT.

Atentamente,

GDEX - Gestión de Exámenes
Sección de Conductores / Secció de Conductors"
(Nota enviada por email el 15/03/2021)


AAETGN:  En cas d'errors en trasllats per l'AUES: Haureu de seguir el protocol [secció incidències] però en comptes del Model 04, haureu d'adjuntar un arxiu de TRA_ (Només la primera pàgina guardada en format .pdf) amb les dades de l'alumne i la taxa. 

Més informació: PROTOCOL TELEMÀTIC: CAPA I AUES - JPTT

AAETGN: Protocol Incidències

 INCIDÈNCIES:  

Aquests email aniràn ÚNICAMENT a president@aaetgn.com
- S'han d'unificar, amb la mesura que sigui possible totes les incidències en un únic email, per exemple si teniu varis alumnes d'AUES amb incidències. 
- Els provisionals que tingueu pendents, feu un llistat amb totes les dades, per poder reclamar-los tots de cop.
 • Email: Email de l'autoescola que ho demana
 • Assumpte: T 00XX Nomautoescola - AUES/REC/CIR/TRA/ANU/ETC - descripció curta/dni/dia examen o deixar-ho buit.
 • Text de l'email: Dades del/s alumne/s (nom i cognoms, DNI, Permís, incidencia en qüestió)
 • A la JPTT ens demanen SEMPRE el justificant d'enviament al REC (fulla on consta la data, hora, núm de registre i els arxius adjuntats a l'enviament), per tant, teniu-ho present si heu d'enviar-nos incidències enviades al REC:
 • Documents adjunts: 
  • AUES:  1 única fulla del Model 04 de l'alumne (amb taxa enganxada i firma)
   (Opcional, si no ho indiqueu al text de l'email) pantalla d'error que dona l'AUES.
  • TRA:  1 única fulla Model de TRA_ (enllaç) de l'alumne (amb la taxa enganxada ). (A ser possible, només la primera pàgina guardada en format .pdf)  
  • CIR/SOL:  Documents .ods i la incidencia/error que us dona el REC. + Justificant d'enviament
  • ANU/JUS:  En cas d'incidències al fer anul·lacions o justificants pel REC enviar l'arxiu .ods/.pdf a president indicant quin error us dona. + Justificant d'enviament
  • MOD. 03:  (enllaç) - A l'apartat "Altres qüestions" ficar SEMPRE: "T 0XXX i Nom de l'Autoescola" i després el tràmit que es demana. 
A l'escrit de l'email hi ha de constar TOTES les dades del/dels alumne/es, DNI/s i Permís, quina incidència té/tenen, i anotar el número T 0XXX, secció i nom de l'Autoescola.


Vies Obertes

 VIES OBERTES

Omplir la plantilla:
 • SOLICITUD: Plantilla Vies obertes (XLSX) i enviar seguint el protocol pàg. 5 (enllaç)

  •  Renovació / Modificació  Plantilla Vies obertes (XLSX) + qüestions vàries (MOD 03), 
   Al mod.03 s'hi ha d'enganxar la taxa 4.1 i anotar a "Altres Qüestions" el núm i nom d'autoescola + renovació/ modificació de Vies obertes.
   Exemples:


  •  Enviar 5 dies hàbils abans del dia de l'examen

  • VIAS-ABIERTAS_ANYMESDIA_T0123_01

    ➜ Aclaració Nom al enviar varis arxius: [enllaç]

  • Seguir el protocol 06-2020:  pàg. 5 [enllaç]

ANUL·LACIONS

ANUL·LACIONS (amb .ods al REC)

Actualització referent a les anul·lacions, quan ompliu el .ods, a l'apartat "causas por las que se solicita la anulación" s'ha d'anotar les causes de l'anul·lació (SEMPRE, és obligatori) de l'alumne en qüestió i indicar a quina autoescola pertany l'alumne, exemple: 

Cita médica el mismo dia i hora del examen
(T0XXX Autoescola XX) Sino no tenim manera de saber a qui correspon.

 Recordatori  Quan envieu l'email a president@aaetgn.com necessitem la confirmació d'enviament al REC, la copia de l'ANU_, només la fulla d'anul·lació (a ser possible, només 1 fulla guardada en pdf) i que indiqueu AL TEXT DE L'EMAIL les dades de l'alumne i l'autoescola + el dia de l'examen, el permís i si l'alumne anava de teòrica, circulació o pista, gràcies. 

JPTT Nota informativa 02/21- relativa a la documentación que permite acreditar la residencia normal


Documentación que permite acreditar la residencia normal

Adjunto se remite nota informativa 02/21 relativa a la documentación que permite acreditar la residencia normal, requisito establecido en el art. 7 del Reglamento General de Conductores que deben cumplir los aspirantes a obtener un permiso de conducción.

Nota Informativa 02/21: [enllaç]

GDEX - Gestión de Exámenes

CURSO DE APTITUD PARA DIRECTORES DE ESCUELAS DE CONDUCTORES - 2019

CURSO DE APTITUD PARA DIRECTORES DE ESCUELAS DE CONDUCTORES - 2019
Toda la información: [enllaç]

Recordatori - Model 04 (exp. de l'alumne)

Motivats per la quantitat d'autoescoles que utilitzen l'imprès que treu l'AUES com a expedient de l'alumne, volem fer aquest recordatori: 

A la JPTT demanen que quan feu els expedientes de l'alumne, sempre sigui el model oficial de la DGT, el model 04 (enllaç). 

En aquest imprès sempre hi ha d'anar enganxada la taxa, totes les dades i la firma del alumne (és on surt la declaració de no estar privat per resolució judicial)

MODEL 04: (enllaç)

Gràcies.

Nota Informativa ◾ Pista Moto 🛵 🏍️◾

 ◾ Pista Moto 🛵 🏍️◾ 

Us informem que a partir d'aquest moment queda totalment prohibida la utilització de la Pista de Motos els diumenges i els dies festius. Els dissabtes només es podrà utilitzar de 8 a 13h

Es pendran mesures dràstiques per a tots aquells que no respectin aquests horari, ja que ens hi juguem que ningú la pugui utilitzar.

Servei de troquelament de plaques CNAE


Per qui hagi de donar d'alta vehicles d'autoescola o fer duplicats de plaques, teniu a la vostra disposició el nou servei de Plaques + troquelament de plaques de CNAE, ho fan en menys de 48 hores.

Informació de contacte: 
Laura Ferrer 
W/ Mòbil: (+34) 688363521 

Recordatori - Presentació Telemàtica

Recordatori - PRESENTACIÓ TELEMÁTICA:

La JPTT ens ha recalcat que es segueixin els protocols establerts.

Algunes autoescoles envien els "Asientos"= 1 carpeta (tràmits barrejats) i NO ÉS CORRECTE
Ha d'enviar-se 1 asiento/núm. registre per cada tràmit, és a dir, 1 núm. registre = 1 tràmit (CIR, SOL, DES, etc)

Per exemple, si una secció, té el mateix dia la presentació de Relacions de Circulació, Relacions de Destreses i Sol·licituds noves, han de presentar tres seients diferenciats, un per a cada tipus de tràmit:
 • 1 Núm. de registre/Justificant d'enviament amb la nomenclatura de CIR_

 • 1 Núm. de registre/Justificant d'enviament amb la nomenclatura de SOL_

 • 1 Núm. de registre/Justificant d'enviament amb la nomenclatura de DES_

IMPORTANT: No es pot ficar dins de l'enviament de CIR_ , l'arxiu .ods de Destreses, ni de Solicituds. Perquè tatxaran tots els alumnes.

Més informació: PROTOCOL TELEMÀTIC: CAPA I AUES - JPTT

JPTT: MODIFICACION NOTA INFORMATIVA 06_2020 ANULACION ADELANTO DE EXPEDICIONES

ADELANTO EXPEDICIONES (de tots els permisos i Cursos) 

(NO s'han d'adelantar els expedients via email a la JPTT) 

S'han d'aportar els originals a l'Associació, en un termini màxim de 7 dies. 

"Buenos días, tal y como conocen, el pasado 16 de febrero, la DGT  publicó  una instrucción  sobre la nueva AUTORIZACIÓN PROVISIONAL PARA CONDUCCIÓN, que obliga a realizar una modificación de los protocolos existentes sobre el envio de AUTEMP por parte de esta Jefatura, utilizando el método de ADELANTO DE EXPEDICIONES.

Como consecuencia de este cambio se procede a la modificación de la NOTA INFORMATIVA 06/2020, sobre la presentación telemática de documentación referente a exámenes, en su punto C, quedando sin efecto lo referente a ADELANTO DE EXPEDICIONES.

 A partir del recibo de este correo electrónico, las Escuelas deberán presentar el EXPEDIENTE COMPLETO en formato papel. (que incluirá el TALÓN FOTO), para su expedición. Dicho expediente deberá tener entrada en esta Jefatura antes de los CINCO (5) DÍAS HABILES después de la superación de la prueba correspondiente que acredite la obtención del permiso.

Es importante que el TALÓN FOTO esté debidamente cumplimentado, con la firma sin salirse del recuadro marcado y foto que cumpla las condiciones reglamentarias (sobre un fondo blanco claro, liso y uniforme, tomada de frente con la cabeza totalmente descubierta, de 32 por 26 mm, original (no fotografía escaneada), sin retoques fotográficos.


Atentamente,


GDEX - Gestión de Exámenes
Sección de Conductores / Secció de Conductors"

(Nota enviada por email el 15/03/2021)

CNAE: PUBLICACIÓN DE LA ORDEN POR LA QUE SE REDUCE LA CILINDRADA DE LAS MOTOCICLETAS PARA EL PERMISO A2

el BOE correspondiente al día de hoy ha publicado la Orden INT/156/2021, de 23 de febrero, por la que se modifica el Anexo VII del Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, la cual entrará en vigor el día 26 de febrero de 2021.

Mediante la presente orden se modifica el anexo VII, sobre vehículos a utilizar en las pruebas de control de aptitudes y comportamientos, del Reglamento General de Conductores, para incorporar parcialmente al ordenamiento jurídico nacional la Directiva (UE) 2020/612.

 

La modificación consiste únicamente en reducir la cilindrada de las motos para el permiso de categoría A2 de 400 cm3 a 250 cm3, quedando el resto de requisitos de igual manera que se exigen actualmente.

Para mayor claridad, los requisitos específicos para las motos del permiso A2 quedarían del siguiente modo:

 • Motocicletas de dos ruedas simples de, al menos, 15 pulgadas en la rueda delantera, sin sidecar.
 • Si están propulsadas por un motor de combustión interna, deberán tener:
  • una cilindrada no inferior a 250 cm³, 
  • una potencia no inferior a 20 kW ni superior a 35 kW y 
  • una relación potencia/peso no superior a 0,2 kW/kg.
 • Si están propulsadas por un motor eléctrico, la relación potencia/peso será, al menos, de 0,15 kW/kg.
Orden INT/156/2021 [enllaç]


PROTOCOL TELEMÀTIC: CAPA I AUES - JPTT

Funcionament dels nous protocols enviats per la JPTT

 Impresos DGT   [enllaç]

Descarga e impresos:
 • 03/07/20 - Noves plantilles: Circulació v2 (enllaç) Pistes v2 (enllaç) i Curs A v9 (enllaç)

 ERROR COMUNS 

Nota informativa: [enllaç]
Video[enllaç]

JPTT: Errors comuns a la presentació - no s'accepten

Tornem a recalcar que des de la JPTT no es citaran als alumnes si no s'envien els arxius emplenats correctament. Us adjuntem els errors més comuns que hem anat indicant i els teniu reunits a la pàgina del protocol telemàtic. La Prefectura també ho ha anat recalcant a les Autoescoles anotant en vermell els errors en els mateixos llistats durant mesos. 
 • Errores comunes i cómo presentar correctamente: 
  • Los trámites se presentarán en un asiento único por sección, día y tipo de trámite, es decir si una Sección tiene el mismo día la presentación de Relaciones de Circulación, Relaciones de Destreza y Solicitudes nuevas, deberán presentar tres asientos diferenciados, uno para cada tipo de trámite.
  • La sección se indicará en el listado mismo, no hacer una lista por sección.
  • Los archivos .ots/.ods/.xlsx deben enviar-se con ese mismo formato.
  • Los asientos y archivos deben ir con la nomenclatura correcta.
  • NO SE ACEPTAN NOU  Solicitudes (SOL_) con las casillas de Restricciones y Vigencia vacías, hay que indicarlo siempre. También tiene que corresponder lo que pone en el certificado médico con lo que ponéis en el archivo SOL_. Nº Centro médico en formato T 00XX o TT 0XX.
  • NO SE ACEPTAN NOU  plantillas sin la fecha de examen anotada.
  • NO SE ACEPTAN NOU  relaciones/solicitudes con casillas de alumnos vacías a la parte superior de los listados.
  • NO SE ACEPTAN Modificaciones, ni imágenes u otros añadidos en las plantillas.
  • NO SE ACEPTAN guiones en ninguno de los campos de las plantillas .ots/.ods que rellenáis de la DGT (DNIs, matrículas, número territoriales, número de los centros médicos  -> Debe ir: T 00XX)
  • Poned ✅ T 00XX (con un espacio) nunca ❌ T-00XX o T000XX porque no se citaran los alumnos.
  • NO SE ACEPTAN relaciones con nombres de profesores, alumnos, matrículas, dnis erróneos. 
  • NO SE ACEPTAN relaciones con la primera pestaña VACÍA. Rellenad siempre primero las relaciones por orden, PROFESOR1/VEHICULO1/etc. y después la 2.
   (versió AAETGN - obre a Pestanya 1: enllaç


 • PROTOCOL 06-2020  AUTOESCOLES: [enllaç

 • Video de la xerrada del dia 20-2-2021:
Per tant, demanem que reviseu bé abans d'enviar al REC els arxius.

DGT: TASAS 2021

Nuevas tasas de tráfico desde el 1 de enero de 2021.

El 1 de enero de 2021 han entrado en vigor las nuevas tasas aplicables a los trámites de tráfico.
Puedes adquirirlas por internet en nuestra sede electrónica, Otros trámites -> Compra de tasas.

Si dispones de tasas adquiridas previamente, podrás actualizarlas abonando la diferencia. 

 ➤ ACTUALITZACIÓ TAXES 2020 Per actualitzar les taxes antigües demaneu el Modelo 791 a la Associació per email o whatsapp

 NOU!  TASAS 2021: [enllaç

SCT (Nova) Nota interpretativa del SCT sobre la Resolució SLT/133/2021

 ◾Nota informativa: FAC◾ 

"Benvolguts/des 

📝Nova Nota interpretativa del Servei Català del Trànsit sobre la Resolució SLT/133/2021, de 22 de gener

📎Us adjuntem [enllaç]

JPTT: Errores en las solitudes de traslados

Us adjuntem la nota informativa rebuda per la JPTT: 

"Buenas tardes, les informamos que estamos recibiendo solicitudes de traslado de expedientes con diversos errores. Algunas escuelas utilizan la plantilla anterior a la notificación que recibieron en junio del pasado año.

La plantilla es: Solicitud traslado o anulación v8
(La podeu trobar a la nostra secció d'impresos o de Protocol telemàtic i a la pàgina web de la DGT)

Nota Informativa FAC + Certificat Responsabilitat

Us adjuntem de nou la informació que disposem complementant la que us vàrem facilitar la setmana passada.

Les autoescoles som (poseu-ho així al certificat d’autoresponsabilitat):
ACTIVITAT DOCENT en TRANSIT

🗎 CERTIFICAT D'AUTORESPONSABILITAT [enllaç]

DGT: Convocatòria 2021 – XXIV Cursos de profesores de formación vial


DGT - Convocatòria 2021 – XXIV Cursos de profesores de formación vial

Data límit per presentar les sol·licituds:  Plaç tancat 

  Profesor de Formación Vial 2021

 • BOE A-2021-81, publicat el 5 de gener de 2021: [enllaç]
 • Informació per XXIV Cursos de profesores de formación vial: [enllaç
 • Sol·licitud Annex I del BOE: [enllaç]
 • Taxa: 5.1 = 46,23€ [enllaç]
 • Nota aclaratoria derechos de inscripción y presentación de solicitudes: [enllaç]- Omplir en lletra clara i majúscula.

- Si ho porteu a l'Associació ha d'estar tot complimentat correctament, amb les fotocòpies pertinents, la tasa pagada i tot preparat per entregar a la JPTT. No s'acceptarà res a mitges.

DGT: Convocatòria de Directors per 2021

DGT - Convocatòria de Directors 2020 (per 2021)

Data límit per presentar les sol·licituds:  Plaç tancat 

  Director 2020

 • BOE A-2021-81, publicat el 4 de gener de 2021: [enllaç
 • Informació per Director 2020: [enllaç
 • Sol·licitud Annex I del BOE: [enllaç]
 • Taxa: 5.1 = 46,23€ [enllaç]
 • Nota aclaratoria derechos de inscripción y presentación de solicitudes: [enllaç]- Omplir en lletra clara i majúscula.

- Si ho porteu a l'Associació ha d'estar tot complimentat correctament, amb les fotocòpies pertinents, la tasa pagada i tot preparat per entregar a la JPTT. No s'acceptarà res a mitges.

PUBLICADA LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT GRAL DE CIRCULACIÓ I DE VEHICLES

Real Decreto 970/2020, de 11 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento General de Circulación aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre y el Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, en materia de medidas urbanas.

PUBLICADA LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT GRAL DE CONDUCTORS

Real Decreto 971/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento General de Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, cuyas disposiciones entrarán en vigor el 12 de noviembre de 2020:
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]